Nieruchomość niezabudowana (ul. Moniuszki; 386/5 obr. 0005)

Burmistrz Szklarskiej Poręby ogłasza następujący przetarg ustny nieograniczony

joomplu:7566Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Moniuszki w Szklarskiej Porębie w granicach działki gruntu nr 386/5 obr. 0006 o powierzchni 328 m2. Działka z dobrym dojazdem, o nieregularnym kształcie,  niezagospodarowana, położona na lekkim południowym skłonie, w sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej i terenów zielonych. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem: Bp (zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy). Przez działkę przebiega podziemna instalacja telefoniczna oraz nadziemna elektryczna. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze dla tej działki oraz dla innych działek prowadzi księgę wieczystą KW NR  JG1J/00017649/1. W chwili sprzedaży dla nieruchomości zostanie założona nowa księga wieczysta.

Łączna powierzchnia – 328 m2

Cena wywoławcza nieruchomości:  53.000,- zł  
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku od towarów i usług.
Wadium: 10% ceny wywoławczej nieruchomości.
Minimalne postąpienie: w wysokości nie mniejszej niż 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 16 października 2017 r. o godz. 13:00 w sali nr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Buczka 2

Ogłoszenie [Adobe Acrobat PDF – 1.4 MB]
Oferta [Adobe Acrobat PDF – 294.99 KB]

szklarskaporeba.pl
Czytaj cały artykuł