Lokal Mieszkalny (ul. Wiejska 18/1; nr 52 obr. 3)

Lokal mieszkalny przy ul. Wiejskiej

joomplu:6278IV przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1, o powierzchni użytkowej 131,65 m²  położonego w budynku nr 18 przy ul. Wiejskiej w Szklarskiej Porębie wraz z udziałem 45,20% we wspólnych częściach budynku i w 1/3 części w prawie współwłasności działki gruntu nr 52 obręb 0003 o pow. 895 m2.  Dla lokalu prowadzona jest księga wieczysta nr JG1J/00021946/4 – obciążona wpisami w dziale III.

Cena wywoławcza nieruchomości: 140.000,- zł
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku od towarów i usług.
Wadium: 10% ceny wywoławczej
Minimalne postąpienie: 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 16 października  2017 roku o godz. 13:00 w sali nr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Buczka 2

Ogłoszenie [Adobe Acrobat PDF – 1.28 MB]
Oferta [Adobe Acrobat PDF – 271.23 KB]

szklarskaporeba.pl
Czytaj cały artykuł